Міністерство соціальної політики України

Політика конфіденційності

1. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЗГОДА

1.1. Персональні дані фізичних осіб – заявників на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій збираються державним підприємством «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України», юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, з місцезнаходженням за адресою: проспект Любомира Гузара, буд. 7, м. Київ, Україна, 03065, (далі - Адміністратор). Персональні дані збираються Адміністратором на інформаційній платформі єДопомога (веб-ресурс https://edopomoga.gov.ua).

1.2. Персональні дані фізичних осіб – заявників на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій передаються Адміністратором та обробляються Міністерством соціальної політики України, юридичною особою (орган державної влади), зареєстрованою за законодавством України, з місцезнаходженням за адресою: вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601 (далі – Мінсоцполітики України). Персональні дані заявників зберігаються на захищених серверах Мінсоцполітики України.

1.3. Ця Політика конфіденційності описує порядок збору, передачі та обробки персональних даних, зібраних за допомогою сайту https://edopomoga.gov.ua (далі - Сайт), що дозволяють заявникам заповнити заявку на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій. У всіх зазначених випадках Мінсоцполітики Ураїни обробляє персональні дані виключно в рамках вимог Закону України «Про захист персональних даних» та Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних. Ця Політика конфіденційності розроблена відповідно до положень цих документів.

1.4. Використовуючи інформаційну платформу єДопомога з метою заповнення заявки на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій, заявник погоджується з усіма правилами та умовами цієї Політики конфіденційності.

1.5 Перед початком використання інформаційної платформи єДопомога просимо ознайомитися з Політикою конфіденційності.

2. МЕТА ЗБОРУ, ПЕРЕДАЧІ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1. Метою збору, передачі та обробки персональних даних є надання можливості заявникам заповнити заявку на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій в рамках реалізації проекту щодо надання додаткових заходів соціальної підтримки окремих категорій населення, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб.

2.2. Метою передачі та обробки персональних даних є визначення права заявника на отримання грошової допомоги шляхом перевірки соціального статусу заявника та приналежності заявника до певної соціальної категорії, з переліку категорій, зазначених у додатку 1 до Умов надання грошової допомоги від міжнародних організацій.

3. ЗБІР, ПЕРЕДАЧА ТА ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про заявника, який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований.

3.2. Використовуючи Сайт, заявник надає свою згоду Адміністратору та Мінсоцполітики України на збір, передачу та обробку своїх персональних даних:

3.2.1. прізвище, ім’я та побатькові;

3.2.2. РНОКПП;

3.2.3. дата народження;

3.2.4. контактний номер телефону;

3.2.5. реквізити (серія, номер, дата видачі та орган, що видав) паспорта громадянина України та/або ІD-карти, та/або посвідки на постійне місце проживання, та/або посвідки на тимчасове проживання, та/або тимчасове посвідчення громадянина України, та/або свідоцтво про народження дитини;

3.2.5. адреса останнього задекларованого/зареєстрованого місця проживання;

3.2.6. адреса місця, куди звявник перемістився;

3.2.7. інформація про осіб, що перебувають на утриманні заявника;

3.2.8. номер міжнародного банківського рахунку (IBAN) для виплати допомоги.

4. БЕЗПЕКА

4.1. На веб-ресурсах Адміністратора та Мінсоцполітики України вжиті достатні заходи для захисту інформації, проте просимо прийняти до уваги, що абсолютно безпечного та безпомилкового шляху передачі даних мережею Інтернет не існує.

4.2. Адміністратор та Мінсоцполітики України не несе відповідальності за функціонування серверів, постачальників послуги доступу до мережі Інтернет, роботу третіх осіб, з вини яких може бути неможливий чи обмежений доступ до сайту, можливий витік інформації з вини третіх осіб, а також за розголошення Користувачем своїх персональних даних.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАЯВНИКА

5.1. Заявник має права, визначені частиною 2 статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (зі змінами) (далі – Закон).
Заявник зобов’язаній, зокрема, але не обмежуючись:
• не вчиняти дії, спрямовані на введення інших заявників в оману;
• не надавати в користування свої персональні дані третім особам;
• не здійснювати збирання, систематизацію, зберігання, обробку або поширення персональної інформації інших заявників;
• не намагатися одержати доступ до персональних даних інших заявників будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору даних аутентифікації та ідентифікації.

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

6.1. Адміністратор та Мінсоцполітики України залишають за собою право змінювати Політику конфіденційності.

6.2. У випадку виникнення запитань щодо Політики конфіденційності, надсилайте лист на електронну пошту edopomoga@ioc.gov.ua або за телефоном +380 44 494 19 24

АДМІНІСТРАТОР:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ»
Адреса: пр. Гузара Любомира, 7, м. Київ, 03065
Код ЄДРПОУ 03562649

МІНСОЦПОЛІТИКИ УКРАЇНИ:

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Адреса: вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601
Код ЄДРПОУ 37567866